Warszawa, 15-17 listopada 2023

Ogólnopolska Konferencja

Wspólne wyzwania, różnorodne podejścia w terapii uzależnień

O konferencji

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowujemy Ogólnopolską Konferencję „Wspólne wyzwania, różnorodne podejścia w terapii uzależnień”. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie kierowników placówek leczenia uzależnień, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów, psychologów a także osoby w trakcie szkoleń specjalistycznych. Obrady stanowić będą forum do dyskusji nad wyzwaniami zintegrowanego systemu leczenia uzależnień w naszym kraju pomiędzy uczestnikami konferencji mającymi zróżnicowane doświadczenia zawodowe. Podczas sesji konferencyjnych przedstawione będą zagadnienia związane ze zmianami systemowymi, umiejscowieniem lecznictwa uzależnień w systemie ochrony zdrowia, kształceniem zawodowym terapeutów, uzależnieniami behawioralnymi, etyce, roli wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień oraz wypaleniu zawodowemu.

Konferencja odbędzie się  w dniach 15-17 listopada b.r. w salach konferencyjnych hotelu Warsaw Plaza w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy proponujemy bezpłatne noclegi w pokojach dwuosobowych. 

MZ.png

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.