IX Ogólnopolska Konferencja

Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka

O konferencji

IX Ogólnopolska Konferencja „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka” stanowi kontynuację corocznych konferencji w formule naukowych spotkań poświęconych prezentacji nowych zjawisk, badań w zakresie uzależnień, efektów dotychczasowych programów i nowych projektów profilaktycznych, terapeutycznych oraz wyzwań stojących przed polityką w tym obszarze.

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i uzależnieniom behawioralnym: przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych różnego szczebla, organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, ekspertów i badaczy szeroko pojętych zachowań problemowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program ramowy

19 września 2022

20 września 2022

21 września 2022

Lokalizacja

Warsaw Plaza Hotel
Łączyny 5
02-820 Warszawa

Zadanie publiczne jest realizowane i finansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.