Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej

Res Humanae

XXX Konferencja
Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie

29-30.11.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydziestej już edycji konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, która odbędzie się w  tym roku 29 i 30 listopada w Warszawie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: www.aids2023.pl

Ogólnopolska Konferencja
"Wspólne wyzwania, różnorodne podejścia w terapii uzależnień"

15-17.11.2023

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowujemy Ogólnopolską Konferencję „Wspólne wyzwania, różnorodne podejścia w terapii uzależnień”

Konferencja odbędzie się w dn, 15-17 listopada b.r. w salach hotelu Warsaw Plaza w Warszawie (ul. Łączyny 5)

Więcej informacji na stronie: reshumanae.org.pl/terapiauzaleznien/

XI Międzynarodowa Konferencja
"Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne"

13-14.11.2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowujemy kolejną edycję konferencji naukowej „Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne

Więcej informacji na stronie: https://conferencewarsaw2023.pl/pl/

V Międzynarodowa Konferencja
"Profilaktyka i monitorowanie uzależnień na poziomie lokalnym
- wyzwania oraz szanse"

25-26.10.2023

Dziękujemy za udział w Międzynarodowej Konferencji  Profilaktyka i monitorowanie uzależnień na poziomie lokalnym – wyzwania oraz szanse, która odbyła się w dniach 25-26 października b.r. w  Warszawie.

Informujemy, że nagrania obrad konferencji dostępne są na naszym kanale YT: www.youtube.com/@reshumanae

X Ogólnopolska Konferencja

Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka

Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w X Ogólnopolskiej Konferencji „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka”, która odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2023 r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, filmy z obrad konferencji dostępne są na kanale YouTube Fundacji Res Humanae oraz na stronie:

Archiwum 2022:

XXIX Konferencja "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie"

Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w XXIX Konferencji „Czowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”

Uprzejmie informujemy, że nagrania z obrad konferencji dostępne są na kanale YouTube Fundacji Res Humanae

 

X Międzynarodowa Konferencja Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowujemy dziesiątą edycję Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada b.r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: 

https://conferencewarsaw2022.pl

Ogólnopolska Konferencja
W kierunku zintegrowanego modelu polityki rozwiązywania problemów uzależnień

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Fundacja Res Humanae jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji

„W kierunku zintegrowanego modelu polityki rozwiązywania problemów uzależnień”

Konferencja odbędzie się 17 października b.r. w salach konferencyjnych hotelu Airport Okęcie w Warszawie.

Szkolenie w zakresie HIV/AIDS dla edukatorów środowiskowych

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministerstwa Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują w Warszawie 27 września 2022r.   szkolenie dla edukatorów środowiskowych mające na celu przekazanie  informacji dotyczących opieki nad osobami żyjącymi z HIV oraz przygotowanie grupy osób, przede wszystkim pochodzenia ukraińskiego, chcących przekazywać informacje na temat HIV uchodźcom, służyć im pomocą i kontaktami w kwestiach zdrowotnych i socjalnych.

O nas

Fundacja Res Humanae

powstała w sierpniu 1993 roku, jako rezultat kilkuletniej pracy grupy osób zajmujących się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukację społeczeństwa w tym zakresie. Najważniejszym zadaniem dla fundatorów w początkowym okresie było stworzenie i poprowadzenie placówki opieki hospicyjnej dla chorych na AIDS. W związku z tym podejmowane były różne formy działalności, mające na celu pozyskanie środków finansowych. Odstąpiono od tego przedsięwzięcia, wspomagając przebudowę i wyposażenie tworzonego w Anielinie koło Otwocka Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego MZiOS.

Za główne cele ponadto Fundacja „Res Humanae” postawiła sobie propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i pomoc żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym, potrzebującym wsparcia.

Od wielu lat Fundacja organizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce HIV/AIDS, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Organizacja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00129/2009

Kontakt

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej
Res Humanae

ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa

PKO BP S.A. Warszawa Rotunda
42 1020 1097 0000 7402 0103 5096