Warszawa, 14-16 października 2024

II Ogólnopolska Konferencja

Leczenie uzależnień – integracja nauki i praktyki

O konferencji

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Res Humanae na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowuje II Ogólnopolską Konferencję „Leczenie uzależnień – integracja nauki i praktyki” , która odbędzie się  14-16 października 2024r.  w Warszawie, w formule stacjonarnej i online.

Konferencja skierowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, instruktorów terapii uzależnień, osób w trakcie szkoleń w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psychiatrów, psychologów. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany myśli i doświadczeń z pracy psychoterapeutycznej z osobami z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych (osobami z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych) i osobami z uzależnieniem behawioralnym oraz integrowanie doniesień z badań naukowych dotyczących psychoterapii uzależnień i reintegracji społecznej z praktyką kliniczną.

Do zgłaszania propozycji własnych wystąpień zapraszamy osoby zaangażowane w proces leczenia osób z uzależnieniem  oraz badaczy zajmujących się powyższą tematyką, w szczególności jeśli wnioski z badań mogą być wykorzystane w praktyce.

Proponowane tematy konferencji: czynniki leczące w psychoterapii – doświadczenia kliniczne, uzasadnienia naukowe; ewaluacja i monitorowanie postępów w leczeniu uzależnień; programy redukcji szkód; terapia dzieci i młodzieży, rodzina w terapii, leczenie uzależnień w systemie penitencjarnym, zapobieganie nawrotom, programy readaptacji społecznej – sektor społeczny, rola ruchów samopomocowych; uzależnienia behawioralne – specyfika, metody leczenia, nowe zjawiska; wyzwania i innowacje; dostępność, jakość i adekwatność oddziaływań terapeutycznych.

Prosimy o przesyłanie propozycji prezentacji do 15 lipca 2024r. poprzez formularz, do którego link znajduje się poniżej. Ostateczny program konferencji zostanie ustalony przez Radę Programową powołaną przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w oparciu o otrzymane propozycje.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja uczestników uruchomiona zostanie 1 września 2024r.

MZ.png

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.