Warszawa, 25-26 października 2023r.

V Międzynarodowa konferencja

Profilaktyka i monitorowanie uzależnień na poziomie lokalnym - wyzwania oraz szanse

O konferencji

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji  Profilaktyka i monitorowanie uzależnień na poziomie lokalnym – wyzwania oraz szanse, która odbędzie się w dniach 25-26 października b.r. w Warszawie. Na konferencji chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o profilaktyce opartej na dowodach, profilaktyce środowiskowej, ale również o marihuanie medycznej i zastosowaniu psychodelików w leczeniu. Jednym z celów naszego spotkanie będzie zaprezentowanie doświadczeń innych krajów w podnoszeniu jakości działań profilaktycznych.  Ważnym elementem skutecznych działań jest przeprowadzenie diagnozy problemów, dlatego też tego tematu nie może zabraknąć na naszej konferencji.  

Dwudniowa konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, czyli jednostek, które bezpośrednio odpowiadają za kreowanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o diagnozę sytuacji w danej społeczności. Przewidujemy również udział w konferencji wojewódzkich ekspertów, a także organizacji pozarządowych i niektórych placówek leczniczych. 

Konferencja odbywać się będzie w salach konferencyjnych Hotelu Regent w Warszawie (ul. Belwederska 23).

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów.

Program ramowy

25 października 2023

26 października 2023

MZ.png

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.