Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej

Res Humanae

ARCHIWUM

IX Ogólnopolska Konferencja „Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka” stanowi kontynuację corocznych konferencji w formule naukowych spotkań poświęconych prezentacji nowych zjawisk, badań w zakresie uzależnień, efektów dotychczasowych programów i nowych projektów profilaktycznych, terapeutycznych oraz wyzwań stojących przed polityką w tym obszarze. Strona konferencji: https://reshumanae.org.pl/uzaleznienia2022/

17 października 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „W kierunku zintegrowanego modelu polityki rozwiązywania problemów uzależnień”.