Fundacja Res Humanae

Res Humanae_białe
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej

Res Humanae

IX Ogólnopolska Konferencja Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji “Uzależnienia – Polityka, Nauka, Praktyka”, która obradować będzie  w  dniach 19 – 21 września 2022 r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie. 

Konferencja oraganizowana jest we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: www.uzaleznienia2022.pl

X Międzynarodowa Konferencja Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowujemy dziesiątą edycję Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada b.r. w salach konferencyjnych Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Więcej informacji wkrótce

O nas

Fundacja Res Humanae

powstała w sierpniu 1993 roku, jako rezultat kilkuletniej pracy grupy osób zajmujących się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukację społeczeństwa w tym zakresie. Najważniejszym zadaniem dla fundatorów w początkowym okresie było stworzenie i poprowadzenie placówki opieki hospicyjnej dla chorych na AIDS. W związku z tym podejmowane były różne formy działalności, mające na celu pozyskanie środków finansowych. Odstąpiono od tego przedsięwzięcia, wspomagając przebudowę i wyposażenie tworzonego w Anielinie koło Otwocka Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego MZiOS.

Za główne cele ponadto Fundacja „Res Humanae” postawiła sobie propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i pomoc żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym, potrzebującym wsparcia.

Od wielu lat Fundacja organizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce HIV/AIDS, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Organizacja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00129/2009

Kontakt

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej
Res Humanae

ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa