Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej

Res Humanae

VIII Ogólnopolska Konferencja Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka

Zapraszamy Państwa do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Uzależnienia. Polityka, Nauka i Praktyka”, która odbędzie się w dn. 6 – 8 września 2021 r. w salach konferencyjnych Hotelu Airport Okęcie w Warszawie

IV Międzynarodowa Konferencja Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”. 

IX Międzynarodowa Konferencja Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowujemy dziewiątą edycję konferencji “Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne”. Konferencja odbędzie się w dn. 22-23 listopada b.r. w Warszawie.

O nas

Fundacja Res Humanae

powstała w sierpniu 1993 roku, jako rezultat kilkuletniej pracy grupy osób zajmujących się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukację społeczeństwa w tym zakresie. Najważniejszym zadaniem dla fundatorów w początkowym okresie było stworzenie i poprowadzenie placówki opieki hospicyjnej dla chorych na AIDS. W związku z tym podejmowane były różne formy działalności, mające na celu pozyskanie środków finansowych. Odstąpiono od tego przedsięwzięcia, wspomagając przebudowę i wyposażenie tworzonego w Anielinie koło Otwocka Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego MZiOS.

Za główne cele ponadto Fundacja “Res Humanae” postawiła sobie propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i pomoc żyjącym z HIV, chorym na AIDS oraz innym, potrzebującym wsparcia.

Od wielu lat Fundacja organizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce HIV/AIDS, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Organizacja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00129/2009

Kontakt

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej
Res Humanae

ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa