VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”, która odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 r.
W trosce o zdrowie uczestników oraz wykładowców konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie online .

Dotychczas ta cykliczna konferencja przygotowywana była przez naszą organizację w bezpośredniej współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku do grona współorganizatorów dołącza się również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Obrady będzie można obserwować na żywo na platformie Vimeo.

Zapraszamy na stronę konferencji:


Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia