VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”, która odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 r. w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie (Al. Krakowska 237).
Konferencja w tym roku odbywać się będzie w trybie hybrydowym – jednocześnie stacjonarnie i online.

Ze względu na trwającą epidemię covid-19 dysponujemy bardzo ograniczoną liczbą miejsc w trybie stacjonarnym, dlatego będziemy zmuszeni do przeprowadzenia kwalifikacji uczestników konferencji w trybie stacjonarnym – osoby zakwalifikowane otrzymają oficjalne potwierdzenie w odrębnej wiadomości e-mail.

Pozostałe osoby automatycznie zostaną zarejestrowane jako uczestnicy konferencji online.

Dotychczas ta cykliczna konferencja przygotowywana była przez naszą organizację w bezpośredniej współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku do grona współorganizatorów dołącza się również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prosimy pamiętać, że ze względu na epidemię decydując się na udział w konferencji stacjonarnie będziecie Państwo zobowiązani do przestrzegania zaleceń organizacyjnych i sanitarnych wynikających z obowiązujących w tym zakresie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza online (przycisk poniżej)


Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia