VII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że VII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne” odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych hotelu Novotel Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Program ramowy

 
KBPNLogo_BO_MZ_RGB