VII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne”

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc na VII Międzynarodową Konferencję „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne” został wyczerpany.

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że VII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne” odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych hotelu Novotel Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Program ramowy konferencji

KBPNLogo_BO_MZ_RGB