VI Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy.”

Informujemy, że limit miejsc na VI Ogólnopolską Konferencję „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy” został wyczerpany.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy.” organizowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w dniach 25-27 czerwca br.

 

Konferencja odbędzie się w Hotelu Puławska Residence w Warszawie (ul. Puławska 361 – Lokalizacja hotelu). Hotel posiada płatny parking podziemny – koszt: 20zł za dobę.

 

 

Obrady konferencji będą transmitowane na kanale YouTube Fundacji Res Humanae. Poniżej linki do kolejnych dni konferencji:

 

 

 

 
 
 

W 2012 roku odbyła się pierwsza konferencja pod tym tytułem. Wówczas omawiając krajową politykę w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz bezpośrednie formy profilaktyki i terapii, skupiliśmy się przede wszystkim na możliwościach współpracy, której jakość wpływa na ich większą skuteczność.

 

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,  a także przedstawicieli instytucji centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek naukowo-badawczych.
W tym roku po raz kolejny spotka się na tym forum około stu pięćdziesięciu osób reprezentujących wszystkie podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii w naszym kraju.

 

Jest to zapewne najważniejsze wydarzenie towarzyszące Międzynarodowemu Dniu Zapobiegania Narkomanii, który obchodzony jest 26 czerwca.

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.