Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują  szkolenia dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową.  W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

W naszej tegorocznej ofercie znajduje się 4-dniowe (32 godziny zajęć dydaktycznych) szkolenie dla pracowników medycznych  (w tym m.in.: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, laborantów)  w terminie:

  • 4 –  7 grudnia 2017 r.

Szkolenia odbywają  się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej  Konstancin–Jeziorna.  Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 280 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Wykładowcami szkoleń są  profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, prosimy o jak najszybsze przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o odbiorcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku). Druki do pobrania poniżej.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia dla pracowników slużby zdrowia

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.