Szkolenia dla pracowników wykonujących zawód medyczny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują  szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

W naszej tegorocznej ofercie znajduje się 3-dniowe (20 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 10 godzin warsztatów) szkolenie dla pracowników wykonujących zawód medyczny  (w tym m.in.: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.)

Proponujemy następujące terminy szkoleń:

  • 23 – 25 września 2019 r.  – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • 14 – 16 października 2019 r.  – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • 21 – 23 października 2019 r.  – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenia odbywają  się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej  Konstancin–Jeziorna.  Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość, za dodatkową dopłatą, zakwaterowania w pokojach jednoosobowych, w miarę wolnych miejsc w ośrodku szkoleniowym.Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Wykładowcami szkoleń są  profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o odbiorcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku) – do pobrania poniżej.

Zakres tematyczny szkolenia

 

Wpłaty na konto należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata oraz terminem szkolenia. Na Państwa życzenie możemy wystawić rachunek przed dokonaniem płatności:

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.