Szkolenia dla pracowników wykonujących zawód medyczny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują  szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową dla pracowników wykonujących zawód medyczny. W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

W naszej tegorocznej ofercie znajduje się 3-dniowe (25 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 16 godzin warsztatów) szkolenie dla pracowników wykonujących zawód medyczny  (w tym m.in.: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.)

Proponujemy następujące terminy szkoleń:

  • 24 – 26 września 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • 1 – 3 października 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • 8 – 10 października 2018 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenia odbywają  się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej  Konstancin–Jeziorna.  Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Wykładowcami szkoleń są  profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia dla pracowników wykonujących zawód medyczny

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!