Fred Goes Net

Frd

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” realizuje na terenie województwa podlaskiego program wczesnej interwencji Fred Goes Net. Program finansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program wczesnej interwencji „Fred goes net” jest kierowany do młodych osób które eksperymentują z alkoholem, narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Program nie jest kierowany do młodzieży uzależnionej. Jest to program interaktywny. Zastosowane w nim ćwiczenia mają na celu  aktywną interakcję pomiędzy uczestnikami i prowadzącym. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego.

Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji. Podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności zmiana nastawienia i zachowania związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.

Kontakt: 85 7445224, 85 7445026