Międzynarodowa konferencja na temat badań nad używaniem marihuany

Szanowni Państwo,

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji na temat problematyki używania marihuany, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2018 roku w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum.

Jest to międzynarodowa konferencja o profilu naukowo-badawczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących używania marihuany w świetle najnowszych badań i doświadczeń poszczególnych krajów. Chcielibyśmy przedstawić na konferencji różne trendy, kierunki badań i perspektywy polityki w tym zakresie, a przede wszystkim skupić się na najnowszej wiedzy na temat zdrowotnych skutków zażywania marihuany oraz dobrych praktyk legislacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych stosowanych w Polsce i Europie, jednocześnie integrując środowiska krajowe i międzynarodowe.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących w zakładach leczenia uzależnień oraz organizacji pozarządowych, a także pracowników instytutów badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych zajmujących się problemem narkomanii.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim.  Uczestnikom konferencji spoza Warszawy zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (2 noclegi w pokojach dwuosobowych) w hotelu, który jest miejscem konferencji (od poniedziałku do środy).

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy wypełnić formularz, do którego link znajduje się poniżej. Informujemy, że wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Osoby zakwalifikowane otrzymają oficjalne potwierdzenie w odrębnej wiadomości e-mail.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji proszę wypełnić

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.