Kontakt

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
ul. Piękna 64a
00-672 Warszawa
tel/fax: /022/ 626 86 60

PKO BP S.A. IX oddział w Warszawie
42 1020 1097 0000 7402 0103 5096

e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl