IV Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne”

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że IV Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny Hazard i Inne Uzależnienia Behawioralne” odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2016 roku w Warszawie.

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Zapraszamy do udziału w konferencji. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o odesłanie karty rejestracyjnej (do pobrania poniżej). O kwalifikacji uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji

Informacje organizacyjne

Plaza

KBPNLogo_BO_MZ_RGB