III Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że III Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”, odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2015 roku w salach konferencyjnych Hotelu Marriott w Warszawie.

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach. Konferencja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program konferencji