V Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” informuje, że V Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne” odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych hotelu Novotel Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką jako realizatorzy programów profilaktycznych i terapeutycznych, prowadzący badania naukowe lub kreujący politykę w tym obszarze na różnych szczeblach.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o odesłanie na adres Fundacji Res Humanae karty rejestracyjnej (do pobrania poniżej).

Karta rejestracyjna
Program ramowy

 

KBPNLogo_BO_MZ_RGB