Program Konferencji oraz plan dojazdu na miejsce obrad

Program II Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka” do pobrania poniżej.

Program konferencji

Plan dojazdu do miejsca obrad Konferencji (Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie”:

Dojazd do Konstancina