V Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do śledzenia transmisji online z obrad konferencji pod adresem:

25 czerwca 2018 – pierwszy dzień konferencji /transmisja na You Tube/

 

26 czerwca 2018 – drugi dzień konferencji /transmisja na You Tube/

 

27 czerwca 2018 – trzeci dzień konferencji /transmisja na You Tube/

 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w dniach 25-27 czerwca br. organizują V Ogólnopolską Konferencję „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Uzależnienia – doświadczenie i przyszłość”. Konferencja odbędzie się w hotelu Puławska Residence w Warszawie.

W 2012 roku odbyła się pierwsza konferencja pod tym tytułem. Wówczas omawiając krajową politykę w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz bezpośrednie formy profilaktyki i terapii, skupiliśmy się przede wszystkim na możliwościach współpracy, której jakość wpływa na ich większą skuteczność.

W tym roku kontynuując zaczętą debatę chcielibyśmy skupić się na analizie nowych trendów w społeczeństwie obywatelskim oraz pojawiających się rozwiązaniach w profilaktyce i terapii. Konferencyjne forum powinno służyć wspólnemu zastanowieniu się nad nowymi wyzwaniami i kierunkami zmian.

Poniżej publikujemy ramowy program konferencji.

Program konferencji Narkotyki Narkomania

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.