IV Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka.

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowego  Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” pragnę zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – polska polityka antynarkotykowa”. Konferencja odbędzie się w dniach 26–28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że na kanale YouTube Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – https://www.youtube.com/user/KBdsPNtv – dostępna będzie transmisja online z konferencji.

W poprzednich edycjach Konferencji skupialiśmy się na możliwościach współpracy w ramach krajowej polityki w obszarze przeciwdziałania narkomanii, na kierunkach zmian w profilaktyce i terapii oraz roli instytucji centralnych i struktur samorządowych.

IV Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – polska polityka antynarkotykowa” adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także samorządów terytorialnych i instytucji zajmujących się problematyką narkomanii. W tegorocznej edycji – w oparciu o analizę aktualnej sytuacji – chcielibyśmy skoncentrować naszą debatę na wyzwaniach, przed którymi stoimy w kontekście nowych substancji psychoaktywnych.

Konferencja odbędzie się w hotelu Puławska Residence, Warszawa, ul. Puławska 361.  Odpłatność za udział w konferencji wynosi 160 zł.  Uczestnicy spoza Warszawy mają zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji, prosimy o przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą,) załączonej karty rejestracyjnej oraz informacji o odbiorcy rachunku  (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku). Opłatę konferencyjną (z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata) prosimy przekazać na konto Fundacji do dnia 2 czerwca 2017r.

Program konferencji

Karta rejestracyjna

Informacja o odbiorcy rachunku