Konferencja „Nowe substancje psychoaktywne – wyzwanie dla monitorowania, badań i polityki”

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Nowe substancje psychoaktywne – wyzwanie dla monitorowania, badań i polityki”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Warszawie.

Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska nowych substancji psychoaktywnych jest kluczowe w programowaniu zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Podczas konferencji chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń na temat skali problemu i wyzwań w zakresie problemowego używania nowych substancji psychoaktywnych, by tym samym przyczynić się do rozwoju Systemu Wczesnego Ostrzegania. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele struktur unijnych i poszczególnych krajów europejskich, którzy przedstawią własne doświadczenia związane z monitorowaniem problemu nowych substancji psychoaktywnych i narkomanii.

Konferencja odbędzie  się w Hotelu Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres Fundacji Res Humanae karty rejestracyjnej (do pobrania poniżej)

Karta rejestracyjna

Program ramowy

Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu rejestracji uczestników prześlemy Państwu  potwierdzenia udziału w konferencji, zawierające informacje organizacyjne.

Serdecznie zapraszam do udziału.