III Międzynarodowa Konferencja „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją uruchomiliśmy listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsc kwalifikować będziemy osoby z tej listy.

W celu zapisania się na listę rezerwową kliknąć przycisk poniżej.

Lista rezerwowa formularz

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym.”. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 lipca 2019 r. w Warszawie.

Jest to spotkanie poświęcone dyskusji i wymianie doświadczeń na temat przeciwdziałania problemowi narkomanii, w celu wzmocnienia programów profilaktycznych i monitoringów o lokalnym zasięgu a także poprawienia współpracy na poziomie lokalnym. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednich realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tą  tematyką przedstawicieli instytucji publicznych.

Konferencja odbędzie  się w Hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie.  Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych.

 

Program konferencji

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.