II Międzynarodowa Konferencja „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że limit miejsc na konferencję został wyczerpany.

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym.”. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 lipca 2018 r. w Warszawie.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, z uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie. W Konferencji  przewidujemy  udział ekspertów zagranicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Konferencja odbędzie  się w Hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia noclegi w pokojach dwuosobowych.

Program konferencji

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.