CEDIA

CEDIA to ogólnopolskie, pozarządowe Centrum Edukacji, Dokumentacji i Informacji o AIDS, działające przy Fundacji „Res Humanae”. Ta informacyjno-dokumentacyjna placówka służy pomocą wszystkim osobom zainteresowanym problematyką HIV/AIDS.

CEDIA stara się gromadzić wszelkie możliwe publikacje poświęcone problematyce HIV/AIDS. Współpracujemy z Krajowym Centrum ds. AIDS oraz wieloma instytucjami i organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się profilaktyką, leczeniem i pomocą społeczną.

W Centrum Edukacji, Dokumentacji i Informacji o AIDS mieści się biblioteka, w której udostępniamy polskie i zagraniczne publikacje książkowe na temat HIV/AIDS i narkomanii, czasopisma, raporty, poradniki, broszury.

Teatr Faktu to nasza propozycja odpowiedzi na współczesne zagrożenia alkoholizmem, narkomanią, przemocą i nietolerancją. Profesjonalni aktorzy scen warszawskich prezentują w szkołach różnego szczebla krótkie spektakle adresowane do młodzieży, pedagogów i nauczycieli.

Organizujemy, w zależności od aktualnych możliwości finansowych, własne szkolenia dla różnych grup zawodowych. W CEDIA otrzymasz również informacje o aktualnie organizowanych szkoleniach, kursach.

Do naszej placówki zapraszamy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:00

Adres:
00-672 Warszawa, ul. Piękna 64a II piętro
tel./fax: /022/ 626 86 58